Hizmetlerimiz

Avantajlarımız, müşterilerimiz için önem taşıyan uzmanlık ve sektörel deneyim özelliklerinin bileşiminden doğar. Bu avantaj, hizmetimizin ve gücümüzün teminatı olan çalışanlarımızın katkıları ile müşterilerimize ayrıcalık yaratır.

RİSK YÖNETİMİ

Sigorta programını belirlemek üzere faaliyet riskleri ve sorumluluklar değerlendirilerek, riskin gerçekleşme ihtimaline yönelik analizler yapılır.

SİGORTA PROGRAMI

Hazırlamış olduğumuz risk raporu ışığında genişletilmiş teminat yapısı ile risklerinizi örtecek, aynı zamanda bütçe planınıza uyum sağlayacak sigorta programı oluşturulur.

REASÜRANS

Yerel pazarda sigorta şirketlerinin risk kabul veya mali kapasiteleri itibariyle teminat sağlayamadığı durumlarda risklerinizin dünya piyasalarındaki reasürörlere devri sağlanır.

OPERASYON YÖNETİMİ

Tekliflerin hazırlanması, poliçeleşmesi, hizmet dönemi içerisindeki tüm operasyonel faaliyetler deneyimli insan kaynağımız tarafından modern yöntemlerle gerçekleştirilir.

HASAR YÖNETİMİ

Hasar sonrası oluşan krizin hızlı ve etkin şekilde çözümlenmesi için gayret gösterilir. Sigorta şirketi, eksper, asistans ve diğer hizmet birimleri ile tüm süreçler yönetilir.

PROJE YÖNETİMİ

Deneyimli pazarlama ekibi ve tedarik gücümüzle kurumların müşteri sadakati yaratma ve kurum içi personel programları gibi çeşitli proje hizmetleri gerçekleştirilir.

Müşterilerimiz

Avantajlarımız, müşterilerimiz için önem taşıyan uzmanlık ve sektörel deneyim özelliklerinin bileşiminden doğar. Bu avantaj, hizmetimizin ve gücümüzün teminatı olan çalışanlarımızın katkıları ile müşterilerimize ayrıcalık yaratır.